Proces

Zoals bijna alle kunststoffen is Airpop ® (EPS) een aardolieproduct. Om van aardolie een Airpop ® (EPS)-product te maken, zijn er een aantal bewerkingen nodig.

  • Als eerste wordt door de petrochemische industrie de aardolie tot ruwe chemicaliën verwerkt.
  • De volgende stap ‘van ruwe chemicaliën tot expandeerbaar polystyreen’ wordt verzorgd door de chemische industrie. Het zal geen verbazing wekken dat d.m.v. olieraffinage het merendeel wordt verwerkt tot diesel en verwarmingsbrandstoffen (70%) alsmede tot motorbrandstoffen (13%). Samen dus 83% van het totale aardoliegebruik. Een reststof in de raffinage zijn de ruwe chemicaliën (7%). Een fractie hiervan wordt gebruikt en omgezet in aromaten, waaruit benzeen wordt gedestilleerd, een bouwstof voor de vorming van monostyreen. Een andere fractie wordt gekraakt tot kleine koolwaterstofverbindingen. Een van deze koolwaterstofverbindingen wordt tezamen met het benzeen gebruikt voor de vorming van monostyreen. Nadat het blaasmiddel pentaan is toegevoegd, ontstaat de grondstof expandeerbaar polystyreen; kleine harde korrels, die in verschillende maten aan ons worden geleverd.
  • De derde stap is het verwerken van expandeerbaar polystyreen tot Airpop ® (EPS) producten. Deze verwerking vindt plaats in onze fabriek in Delft. Het eerste dat opvalt bij deze verwerking is dat er niets anders wordt toegevoegd dan stoom.

Door de polystyreen korrels te verhitten d.m.v. stoom wordt het in de korrels aanwezige pentaan gasvormig en expanderen de korrels zowel onder de invloed van het pentaan als  door de stoom tot de zogeheten Airpop ® (EPS)-parels. Door middel van afkoeling condenseren zowel de stoom als het pentaan, en treedt vervolgens door de ontstane onderdruk 98% aan lucht in de parels.

Gedurende en na dit proces verdwijnt het pentaan uit het Airpop ® (EPS). Dit pentaan wordt in onze fabriek overigens voor het grootste gedeelte opgevangen en wordt gebruikt voor de opwekking van stoom. Tijdens dit proces zijn de Airpop ® (EPS)-parels opgeslagen in grote silo’s.

Vervolgens worden de Airpop ® (EPS)-parels geïnjecteerd in de matrijs van de vormautomaat, opnieuw verhit d.m.v. stoom, en omdat de parels opgesloten zitten ontstaat er een aaneengesloten product. Dit kan gebeuren in onze blokvormers, waarna platen d.m.v. gloeidraden uit de grote blokken Airpop ® (EPS) worden gesneden. Ook is het mogelijk om de Airpop ® (EPS)-parels te doen aaneensluiten tot kant-en-klare Airpop ® (EPS)-verpakkingen in alle soorten en maten.

Een nabewerking is dan niet meer noodzakelijk.

-

Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten bv Delft +31 (0)15 251 11 51
Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten is onderdeel van de Hordijk Groep