Duurzaamheid

Hordijk EPS heeft het rentmeesterschap hoog in het vaandel. Wij beseffen dat grondstoffen niet oneindig beschikbaar zijn en dat het onze plicht is onze omgeving schoon en veilig te houden voor mens en dier, maar ook voor onze toekomstige generaties. Die gedachte speelt een doorlopende en uiterst belangrijke rol binnen onze complete bedrijfsvoering.

Als één van de weinige Airpop ® (EPS) producenten in Europa, vangt Hordijk EPS het Pentaan wat vrijkomt af en gebruikt dit voor het branden van de gasketel. De restwarmte die vrijkomt in de productie wordt gebruikt om de kantoren en een deel van magazijnen mee te verwarmen.

Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is Airpop ® (EPS) een verantwoorde keuze. Airpop ® (EPS) is een monomateriaal daardoor goed te recycelen en heeft een zeer goede levenscyclusanalyse.

Het bijzondere van Airpop ® (EPS) is dat dit tijdens de productiefase tot 60 maal vergroot kan worden, het materiaal bestaat dan uiteindelijk voor 98% uit lucht. Airpop ® (EPS) is hierdoor een uiterst spaarzaam product met een hoog isolerende werking. De energie die nodig is om Polystyreen te produceren en te verwerken tot isolatieplaat is door de hoge isolerende waarde, binnen zeer korte tijd terugverdiend. Beter geïsoleerde woningen hebben minder stookkosten en daardoor minder CO2-uitstoot. Uit cijfers van EUMEPS blijkt dat, indien de hele keten wordt geanalyseerd, de verhouding tussen opbrengst en baten gerelateerd aan energieverbruik/CO2-uitstoot bij Airpop ® (EPS) het meest gunstig is.

Airpop ® (EPS) is volledig zonder downsizing te recyclen. Dat gebeurt op steeds grotere schaal. Zo kunnen burgers nu al in veel gemeenten Airpop ® (EPS) aanbieden bij de milieustraat. Het wordt dan hergebruikt in nieuwe Airpop ® (EPS) producten. Ook het bedrijfsleven zamelt steeds meer Airpop ® (EPS) in. In de Nederlandse tuinbouw wordt al jaren op grote schaal Airpop ® (EPS) ingenomen en herverwerkt. Voor meer informatie kijk op EPS Gardentrays. Dit is een initiatief van enkele Airpop ® (EPS) producenten waaronder Hordijk EPS.

Ingezamelde Airpop ® (EPS) wordt op twee manieren verwerkt:

  • Het ingezameld verpakkingsmateriaal wordt doorgaans gemalen en gezeefd waarna de Airpop ® (EPS) parels opnieuw worden bijgemengd met virgin (nieuw) Airpop ® (EPS). Vaak worden de losse teruggewonnen parels ook direct gebruikt als vulling. Bijvoorbeeld voor zitzakken of als grondverbeteraar.
  • De andere manier is dat het ingezamelde Airpop ® (EPS) geperst wordt tot blokken. Dan wordt het materiaal wel voor 100 procent hergebruikt maar niet meer als Airpop ® (EPS). De samengeperste polystyreen wordt in de kunststof industrie verwerkt tot allerlei harde kunststof vormdelen.

Kijk voor meer informatie ook op de website van Stybenex.

 

-

Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten bv Delft +31 (0)15 251 11 51
Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten is onderdeel van de Hordijk Groep